Training
Wegwijs in Schuldhulp

Sociaal professionals

Buurtteam in jouw buurt

Kosteloos aangeboden

8-12 deelnemers

2 dagdelen (7 u) + 2 u. voorbereiding

“Ik dacht dat mensen in de schuldhulpverlening niet meer vrijuit konden beschikken over hun geld. De training heeft mij laten inzien dat maatwerk mogelijk is en dat voor veel financiële problemen een oplossing is”

Nawid, deelnemer WiS voor Amsterdamse professionals

Financiële problemen zijn allesoverheersend, zij staan oplossingen op andere leefgebieden in de weg. In deze training leer jij als sociaal professional hoe je Amsterdammers met financiële problemen kunt bijstaan. 

Deze training is er voor hulp- en dienstverleners die willen weten:

  • Wat de mogelijke oorzaken en gevolgen zijn van financiële problemen;
  • Hoe groot de schuldenproblematiek is in Nederland en specifiek in Amsterdam;
  • Hoe een betalingsachterstand evolueert naar een problematische schuld;
  • Wat de impact is van geldzorgen op betrokkenen, met specifieke aandacht voor stress en de doorwerking op het gezinsleven;
  • Wat zij zelf kunnen doen om Amsterdammers met geldzorgen bij te staan;
  • Wat de aanpak is van de Amsterdamse schuldhulpverlening.

Je wordt getraind door een ervaren schuldhulpverlener van het buurtteam in jouw stadsdeel. De training is gericht op het versterken van je kennis en vaardigheden en het vergroten van je professionele netwerk.

De training is SKJ Geregistreerd.

Snel en kosteloos aanmelden

Mocht je werkzaam zijn bij de Amsterdamse Buurtteams, vragen we je jezelf in te schrijven voor de training via AG5. Je hoeft dit formulier dan niet in te vullen.

Spelregels

  • Als je je inschrijft gaan we ervan uit dat je aanwezig bent
  • Kom je niet zonder bericht, dan worden alsnog kosten in rekening gebracht